Παρασκευή, Φεβρουαρίου 19, 2016Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και  Τεχνικές Επιτροπές από 22 έως 26 Φεβρουαρίου  2016.
Εξαιρούνται οι Επιτροπές Δημοπρασιών εξαιτίας της άρνησης να συμμετέχουν οι Εργοληπτικές Ενώσεις.