Δευτέρα, Απριλίου 04, 2016

-Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και   Τεχνικές Επιτροπές από 4 Απριλίου έως 8 Απριλίου 2016.
 Στην Απεργία-Αποχή συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών.

Σχετικές ανακοινώσεις τις ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΑΔΕΔΥ:
 α) http://emdydas.gr/index.php β) http://adedy.gr/apoxidy4842016/

-Συμμετέχουμε στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 07-04-2016.

α) http://emdydas.gr/index.php