Τετάρτη, Νοεμβρίου 22, 2017

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΠΑΛΗΚΤΣΗ                                                                              Ερμούπολη  14-11-2017
                                                                              Αρ. Πρωτ. : 456
                                                                                     
Προς:  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
            κ. Χατζημάρκο
ΚΟΙΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα :
Μετακίνηση της συναδέλφου Μπαληκτσή Θωμαής, Πολιτικού Μηχανικού από τη Τμήμα Τεχνικών Έργων στο Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε. Μήλου .

1) Η με αρ. πρωτ.: 125390/10268/24-10-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

2) Το από 30-10-2017 έγγραφο της Μπαληκτσή Θωμαής
                                                           
            Με την 1) σχετική Απόφασή σας, προβήκατε σε αναιτιολόγητη και  αιφνιδιαστική μετακίνηση της συνάδελφου Μπαληκτσή Θωμαή, από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μήλου στο Τμήμα Ανάπτυξης της ΠΕ Μήλου, χωρίς την θέληση της συναδέλφου, σε θέση με αντικείμενο τους αγορανομικούς ελέγχους.
            Όπως γνωρίζετε, η συνάδελφος, ασχολούνταν με το αντικείμενο των τεχνικών έργων επί τριάντα χρόνια και ήταν η μοναδική Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Περιφερειακή Ενότητας Μήλου, και από τις ελάχιστες Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ σε όλες τις Κυκλάδες, με αρμοδιότητα στα νησιά Μήλο, Κίμωλο, Σίφνο, Σέριφο, έχοντας το σύνολο των επιβλέψεων των έργων και των μελετών της ΠΕ .
            Με την μετακίνησή της, αποδυναμώνεται η Υπηρεσία, αφού ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Μήλου, καλείται να υποστηριχθεί από μία συνάδελφο ΤΕ Μηχανικό.  Με δεδομένη την σχεδόν αδύνατη υποστήριξη από τους συναδέλφους της Σύρου, λόγω υποστελέχωσης και της δυσκολίας μετακινήσεων (για το μήνα Νοέμβριο δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Σύρου και Δυτικών Κυκλάδων και η σύνδεση μπορεί να γίνει μόνο μέσω Πειραιά!!!!!), προκύπτουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της Υπηρεσίας.
            Επιπρόσθετα, όπως επίσης γνωρίζετε, στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99, άρθρο 17) προβλέπεται σαφώς ότι : «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης.» Στην προκείμενη περίπτωση  ουδεμία από τις προϋποθέσεις προκύπτει ότι τηρήθηκε.
    Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να αναθεωρήσετε την Απόφασή σας και να επανατοποθετήσετε την συνάδελφο στο Τμήμα Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μήλου.

Για τη ΔΕ του Τμήματος Κυκλάδων
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιολδάσης
Πολιτικός Μηχανικός
Τζουμακίδη Σπυριδούλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 1. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
 2. Περιφερειακούς Συμβούλους ΠΝΑ
 3. Έπαρχο Μήλου
 4. Δήμαρχο Μήλου
 5. Δήμαρχο Κιμώλου
 6. Δήμαρχο Σίφνου
 7. Δήμαρχο Σερίφου
 8. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 9. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 10. ΣΥΝΑΝΚ
 11. Μέλη Τμήματος Κυκλάδων