Πέμπτη, Ιουνίου 14, 2018

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                  
Αρ. Πρωτ.: 7394                                                             Αθήνα,  11/6/2018        
                                            Προς:  Α’ Βάθμιες Ενώσεις.
(Κοινοποίηση και στα μέλη μας      μέσω των Α΄Βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ).
Θέμα: Συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση

Συνάδελφοι, -σσες,
          Ενημερώνουμε πως σε συνέχεια του από 22/5/2018 εγγράφου μας συνεχίζουμε την απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και με τα κλαδικά μας αιτήματα και διεκδικήσεις. Η απεργία – αποχή έχει προκηρυχτεί από την ΑΔΕΔΥ η οποία εξέδωσε και απέστειλε στις 17/5/2018 προς Υπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΚΕΔΕ κλπ ΕΞΩΔΙΚΟ για την προκήρυξη «απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου».
          Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας ή τοπικά σωματεία, οι συνάδελφοι να καταθέτουν την ακόλουθη δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή: http://adedy.gr/synexizoymeapergiaapoxiajiologisibkuklos/
          Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποφάσισε ομόφωνα να καλύψει νομικά συνάδελφο μας του ΥΠΕΝ, ο οποίος αποκλείστηκε από τις κρίσεις των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου, λόγω της απεργοσπαστικής διάταξης Γεροβασίλη για τη συμμετοχή του στην περσινή απεργία – αποχή.  Ήδη έχουν κατατεθεί προσφυγές στο ΣτΕ, με τη νομική στήριξη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες εκδικάζονται αυτές τις μέρες. 
          Επιπρόσθετα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η χρήση του ΑΦΜ και οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου χωρίς τη συναίνεσή μας. Άρα οι υπηρεσίες που θα ενημερώσουν το μητρώο της Απογραφής από τους φακέλους μας χωρίς τη συναίνεσή μας θα είναι εκτεθειμένες. Το θέμα έχει ανατεθεί από την ΑΔΕΔΥ στους νομικούς της συμβούλους.


    (Υπόδειγμα 1): «Δήλωσης Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»:
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην Δ/νση Διοικητικού της Π.Ε………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (Ομοσπονδία-Σύλλογος…..) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να συμμετέχω στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.
          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.
Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών»

Τετάρτη, Ιουνίου 06, 2018

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΟΡΕΙΑ

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ


ΤΕΤΑΡΤΗ 06-06-2018, ΩΡΑ 18:00
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Δευτέρα, Ιουνίου 04, 2018

Θέμα: Υπόμνημα του Τμήματος Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής προς το Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου

Αξιότιμες κυρίες , αξιότιμοι κύριοι,

με την ευκαιρία των εργασιών του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου θα θέλαμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς των διπλωματούχων Μηχανικών που εργάζονται στις υπηρεσίες των Κυκλάδων.

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όπως, ως εργαζόμενοι μηχανικοί , αντιλαμβανόμαστε, ανάπτυξη σημαίνει μετρήσιμη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων, στην βάση της κάλυψης των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση τα περί «δίκαιης» ανάπτυξης ακούγονται ως αποτυχημένο ανέκδοτο όσο δεν περιλαμβάνουν σαφή αναφορά και σχέδιο για την αναπλήρωση των τεράστιων απωλειών ( εισοδηματικών, κοινωνικών και εργασιακών) που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Όπως η εμπειρία αποδεικνύει, οι προτεραιότητες αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα ποσοστά κερδών και ΑΕΠ που αποτιμώνται συνήθως στα διάφορα «αναπτυξιακά» προγράμματα καθώς, η ανάπτυξη, ουδέποτε αυτή υπήρξε «ουδέτερη». Πάντοτε υπήρξαν ωφελημένοι και χαμένοι. Η αποτίμηση όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων της τελευταίας 30ετίας στα νησιά μας, κατέδειξε ότι παρά τα μεγάλα ποσά που δαπανήθηκαν και την πληθώρα των έργων που υλοποιήθηκαν, η καθημερινότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων καθόλου ή ελάχιστα ωφελήθηκε από την συγκεκριμένη ανάπτυξη που επιλέχθηκε από τις κυβερνήσεις και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για του λόγου το αληθές δεν θα βρεθεί στους απολογισμούς όλων των «αναπτυξιακών προγραμμάτων» κανένα μετρήσιμο στοιχείο που να αποτιμά τις επιπτώσεις στις ομάδες του πληθυσμού ανάλογα με το εισόδημα….
Από την άλλη εκατοντάδες εκατομμύρια ζεστό κρατικό χρήμα έχουν αποδοθεί π.χ. στους μεγαλοξενοδόχους ή στους ακτοπλόους εφοπλιστές, ως επιδοτήσεις στις λεγόμενες άγονες γραμμές, ενώ ετοιμάζονται και άλλες με το πρόσχημα του λεγόμενου «μεταφορικού ισοδύναμου». Παράλληλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, τουλάχιστον στα νησιά που διαθέτουν ικανό πελατολόγιο….
Όσο δε αφορά στον τουριστικό τομέα που κυριαρχεί ως οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή μας, χαρακτηριστική είναι η αντίθεση μεταξύ των τεράστιων κερδών των μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των μαύρων εργασιακών σχέσεων και συνθηκών εργασίας που επικρατούν στον χώρο, ενώ αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί για τους εργαζόμενους στην ακτοπλοΐα. Καταγράφεται έτσι ξεκάθαρα ποιοι επωφελούνται της ανάπτυξης…
Η επιβολή ( και η διατήρηση) των μνημονιακών μέτρων από πλευράς όλων των κυβερνήσεων μέχρι και σήμερα, η προοπτική της διαιώνισής τους όπως προβλέπεται σε νομοθετήματα αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις, έχουν επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρά την σχετική συνταγματική πρόβλεψη για την αναγνώριση της νησιωτικότητας, παρά τις αθρόες αναφορές σε ομιλίες επισήμων, κυβερνητικών και τοπικών παραγόντων (κυρίως προεκλογικά ), η πραγματικότητα για τους μόνιμους κατοίκους και ειδικά τους εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα, παραμένει στα επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών ή και επιδεινούμενη, αν κριθεί με βάση τις δυνατότητες της εποχής μας. Αδιαμφισβήτητα κριτήρια αποτελούν η απαράδεκτη αύξηση των έμμεσων φόρων ( της κοινωνικά πιο άδικης φορολογίας), το κόστος διαβίωσης (σημαντικά υψηλότερο, συγκρινόμενο με πληθυσμιακά αντίστοιχες, μη νησιωτικές περιοχές της χώρας μας), το κόστος και η συχνότητα των θαλάσσιων συγκοινωνιών (τα εισιτήρια αυξήθηκαν εντός των μνημονιακών χρόνων(!), η δε ενδο-νησιωτική συγκοινωνία, για την πλειοψηφία των νησιών, θυμίζει …περιπέτεια), η πρόσβαση σε σύγχρονες ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας, η ύπαρξη και η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών (ειδικά μετά τις περικοπές - κλείσιμο υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και ΔΟΥ), τα σημαντικά ετήσια κενά σε δασκάλους και καθηγητές (παρά τον απαράδεκτο θεσμό των «μονίμων» αναπληρωτών και τις συγχωνεύσεις - περικοπές τμημάτων και σχολείων). Η απαράδεκτη χρήση πληθυσμιακών κριτηρίων για όποια αναιμικά κίνητρα/φιλοδωρήματα επιχειρήθηκαν (π.χ. για τα νησιά κάτω των 20.000 μόνιμων κατοίκων – που τελικά καταργήθηκαν και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ) καταδεικνύουν άγνοια (;) του νομοθέτη για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα νησιά.

Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Το Τμήμα Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής ως το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών στις Κυκλάδες, από την ίδρυσή του, κρούει προς όλους τους αρμόδιους (;) των εκάστοτε κυβερνήσεων τον κώδωνα του κινδύνου της αποψίλωσης των νησιώτικων υπηρεσιών από καταρτισμένα στελέχη και μάλιστα Διπλωματούχους Μηχανικούς, λόγω του κόστους ζωής στα νησιά αλλά και των άλλων ειδικών συνθηκών ( δύσκολες και ακριβές μετακινήσεις, ελλείψεις υποδομών κλπ). Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η κατάργηση στα χρόνια των μνημονίων κάθε κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής υπαλλήλων. Ειδικά για τους διπλωματούχους μηχανικούς που εργάζονται σε συγκεκριμένα νησιά με την γνωστή άναρχη τουριστική ανάπτυξη, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι συνθήκες εργασίας όσο αφορά στην αντιμετώπιση οργανωμένων επιχειρηματικών συμφερόντων που περιφρονούν το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αυτοί οι υπάλληλοι με τους άγρια πετσοκομμένους μισθούς, έρχονται συχνά σε αντιπαράθεση με ισχυρά επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα, σε συνθήκες απόλυτης έλλειψης οποιασδήποτε μορφής πραγματικής νομικής προστασίας ( όπως πχ ορθά προβλέφθηκε για την ΕΛΣΤΑΤ (!) - ν.4484/17), …. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εξοντωτική ποινή της δεκαοχτάμηνης (18) φυλάκισης για παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση που επιβλήθηκε πρωτόδικα σε δύο συναδέλφους της Υ.ΔΟΜ. Μυκόνου, μετά από μήνυση ιδιοκτήτη αυθαιρέτου, παρά την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα (!!!), αλλά και την ταχύτατη, σε χρόνο ρεκόρ και ερήμην της ΕΜΔΥΔΑΣ, δικαστική απόφαση που έκρινε την απεργία μας παράνομη «γιατί επιδιώκει νομοθετικές αλλαγές» (!!!) και καταχρηστική γιατί τα «προσδοκώμενα οφέλη» είναι «δυσανάλογα» προς την ζημιά που υφίσταται η εθνική οικονομία, (;;;)
Έτσι φτάσαμε στο σημείο όχι μόνο οι μικροί ΟΤΑ των νησιών αλλά ακόμη και εύρωστοι οικονομικά δήμοι ( πχ Μύκονος ή Θήρα να αδυνατούν (;) ( ή δεν επιθυμούν) να στελεχώσουν συγκεκριμένες «ευαίσθητες» υπηρεσίες…
Με δεδομένη λοιπόν όχι μόνο την διατήρηση ολόκληρου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου των μνημονίων αλλά και την συνεχή σε βάρος των εργαζόμενων μισθωτών Μηχανικών επιδείνωσή του, βλέπουμε με ποιόν τρόπο σχεδιάζεται η «παραγωγική ανασυγκρότηση».
Οι ειλημμένες αποφάσεις για την παράδοση αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικά συμφέροντα, αποδεικνύονται από το γεγονός ότι, ακόμα και πριν τα χρόνια των μνημονίων, ουδέποτε υπήρχαν επαρκείς πόροι για προσλήψεις ή προσέλκυση στελεχών, ενώ οι πόροι πάντα περίσσευαν όταν επρόκειτο να πληρωθούν μεγαλοεργολάβοι για έργα / προμήθειες αμφίβολης ποιότητας και χαμηλής προτεραιότητας με βάση τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών.
Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται με την εφαρμογή πολιτικών επιλογών όπως η ψευδεπίγραφη «αξιολόγηση» και η «από τα πάνω» επιβαλλόμενη στοχοθεσία που αντί να εκκινούν από την αφετηρία του επανασχεδιασμού των υπηρεσιών με στόχο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, με βάση έστω, όσα ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εκκινούν ακριβώς αντίστροφα από την μεθόδευση της παγίωσης – νομιμοποίησης της υπάρχουσας κατάστασης με μόνο πραγματικό επιδιωκόμενο στόχο την εντατικοποίηση της εργασίας και τις συνεχείς περικοπές σε προσωπικό και πόρους και μάλιστα, όταν έχει αδιαμφισβήτητα τεκμηριωθεί ότι αυτές ότι περικοπές μεταφράζονται σε επιπρόσθετα βάρη στους πολίτες ( ιδιωτικοποίηση).
Η διαμόρφωση ενός αντιδημοκρατικού πλαισίου που υλοποιείται από την σημερινή κυβέρνηση όσο αφορά στα συνδικαλιστικά δικαιώματα (πρόσθετα εμπόδια για την προκήρυξη απεργίας, ( αντισυνταγματική) τιμωρία των απεργών με τον αποκλεισμό από θέσεις ευθύνης κ.λ.π.) αποτελεί σαφή μεθόδευση για την φίμωση/πειθαναγκασμό των εργαζομένων.
Προξενεί αγανάκτηση σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται σε νησιώτικες υπηρεσίες το γεγονός, ότι για πολλοστή φορά, αγνοούνται παντελώς οι εργαζόμενοι, την στιγμή που αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας όσο αφορά στην Διοίκηση. Είναι προφανές, ειδικά μετά την παρουσίαση της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης ( «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»), ότι το απόλυτο διοικητικό "μπάχαλο", που επιβλήθηκε με τον ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), σε συνδυασμό με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, δεν προέκυψε από «λάθη» ή άγνοια της νησιώτικης πραγματικότητας.
Οι προθέσεις/σχεδιασμοί του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές καταγράφονται στο σχετικό νομοσχέδιο και στον Τύπο, οδηγούν μαθηματικά σε αδύναμες – ανερμάτιστες υπηρεσίες που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στο στοίχημα της αποκέντρωσης. Τα παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο κάτω από το πρίσμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής υποστελέχωσης και παραχώρησης αρμοδιοτήτων (και πόρων), έμμεσα ή άμεσα, σε ιδιώτες.Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κατά την άποψη του Σωματείου μας, προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί - δημόσιοι λειτουργοί στα νησιά του Αιγαίου, απαιτούνται:

1. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με βάση τον νησιώτικο χαρακτήρα και τις κοινωνικές ανάγκες- ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα των υπηρεσιών ( έργων - μελετών, ΥΔΟΜ, περιβάλλοντος, αδειοδοτήσεων κ.α.). Να αντιμετωπιστούν νομοθετικά οι δυσκολίες στελέχωσης των υπηρεσιών μικρών νησιών με ρυθμίσεις που να ανταποκρίνονται στις νησιώτικες συνθήκες.

2. Σύγχρονα οργανογράμματα / στελέχωση / περιγραφή θέσεων και καθηκοντολόγιο που θα ανταποκρίνονται στις νησιώτικες ανάγκες και όχι απλή καταγραφή /διαιώνιση των σημερινών απαράδεκτων συνθηκών, όπως γίνεται σήμερα με τα κυβερνητικά μέτρα. Να νομοθετηθεί πρόβλεψη διαδικασιών κατ΄ εξαίρεση προσλήψεων για τις νησιώτικες υπηρεσίες.

3. Κίνητρα ( θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα) προσέλκυσης και παραμονής στελεχών στις υπηρεσίες των νησιών. (π.χ. «πλασματική» προϋπηρεσία, καταβολή εξόδων μετακίνησης σε προβληματική περιοχή, επιδότηση ενοικίου/ κατοικίας, ενίσχυση επιδόματος προβληματικών - παραμεθορίων περιοχών, αύξηση αφορολόγητου κ.λ.π.).

4. Να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα του ανεπαρκούς ύψους και της καθυστερημένης καταβολής αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις με προσαρμογή στις νησιώτικες συνθήκες ( αποζημίωση της ημέρας επιστροφής, κατάργηση των απαράδεκτων & ανεδαφικών περιορισμών απόστασης για διανυκτέρευση, ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των ακτοπλοϊκών/ αεροπορικών μετακινήσεων, προσαρμογή των ποσών που προβλέπονται στην οικονομική πραγματικότητα των νησιών).

5. Να νομοθετηθεί πλήρης νομική στήριξη/κάλυψη των διπλωματούχων μηχανικών, στα πρότυπα του ν.4484/17 που αφορά στους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, για όλες τις υποθέσεις που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώπιον διοικητικών και αστικών δικαστηρίων.

6. Να ρυθμιστεί νομοθετικά η απόρριψη αγωγών ιδιωτών ενάντια σε υπαλλήλους για λόγους σχετικούς με την άσκηση των καθηκόντων τους, αν δεν έχει προηγηθεί προσφυγή και δικαστικά μέσα ενάντια σε σχετική απόφαση της Διοίκησης, προκειμένου να προστατευτούν οι συνάδελφοι για από εκδικητικές διώξεις.

7. Να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του Ν. 4495/2017 που αφορά στον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων των Υ.ΔΟΜ. σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η υποστελέχωση των υπηρεσιών, εφόσον διαπιστώνεται με π.χ. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Να ανακληθεί η με αρ. 69200/01.11.2017 (ΦΕΚ 3954Β/10-11-2017 ) απόφαση του Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου για «Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης για την άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Μυκόνου.». Να καταργηθεί το άρθρου 25 του Ν. 4483/2017 ή να τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν υποστελέχωση των υπηρεσιών του μητροπολιτικού δήμου.

Ενώνουμε την φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους στα νησιά για :

  1. Έμφαση στην προστασία της οικογένειας (π.χ. ενίσχυση δωρεάν υποδομών βρεφικών – παιδικών σταθμών, μειωμένο ωράριο γονέων με παιδιά από την προσχολική ηλικία έως 12 ετών, αντικατάσταση της ιατρικής βεβαίωσης με Υ.Δ. στις περιπτώσεις άδειας λόγω ασθένειας τέκνου).
  2. Δραστική μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. με έμφαση στα είδη πρώτης ανάγκης ( τρόφιμα, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, ιατρικές υπηρεσίες κ.λ.π).
  3. Δραστική βελτίωση – ενίσχυση των δημόσιων – δωρεάν δομών υγείας με πλήρη στελέχωση και ειδικότητες, δημιουργία σύγχρονων κινητών μονάδων σε μόνιμη βάση.
  4. Δραστική μείωση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Το Τμήμα Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής ενώνει την φωνή του με όλους τους εργαζόμενους στην χώρα μας για την πλήρη κάλυψη των τεράστιων εισοδηματικών απωλειών μας στα χρόνια των μνημονίων, για την επαναφορά όλων των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που κατακρεουργήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η κερδοφορία των τραπεζών και των άλλων μεγάλων επιχειρήσεων.

Ενώνουμε την φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους νησιώτες που διεκδικούν το δικαίωμα να μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους χωρίς να είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, ειδικά σήμερα που η εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων, οι αντιπαραθέσεις των μεγάλων δυνάμεων και οι απαράδεκτες διεκδικήσεις/προκλήσεις της τουρκικής κυβέρνησης και των οικονομικών συμφερόντων που τη στηρίζουν, αυξάνουν την ένταση και τους σχετικούς κινδύνους στο Αιγαίο.

Ενώνουμε την φωνή μας και με τους εργαζόμενους στη άλλη πλευρά του Αιγαίου που αγωνιούν για την διατήρηση της ειρήνης με τους οποίους δεν μας χωρίζει τίποτε, ενώ μας ενώνουν τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα και αγώνες ενάντια στους πολεμοκάπηλους και όσους πλουτίζουν σε βάρος των πολλών.
Για τη ΔΕ του Τμήματος Κυκλάδων