Δευτέρα, Ιανουαρίου 16, 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 19-01-2017

Οι αρχαιρεσίες της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19 -01-2017.
Στην Σύρο, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ από 10:00 έως 14:00.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού μας, δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικά ταχτοποιημένα μέλη μας, ήτοι όσοι από τους συναδέλφους έχουν συμπληρώσει απογραφικό δελτίο από το 2011 έως σήμερα. Αποδεκτοί θα είναι και οι συνάδελφοι που θα συμπληρώσουν επιτόπου απογραφικό δελτίο την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και καταβάλλουν το ποσό των 12 ευρώ που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή του 2016.