Τετάρτη, Μαρτίου 28, 2012

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΔΥΔΑΣ 29/03/2012


ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/03 ΑΠΟ 11:30 ΩΣ ΛΗΞΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 12:00 μ.μ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΡΟ ΤΟΥ 6‰