Δευτέρα, Ιουλίου 31, 2017

Διατάξεις του σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΣ "Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση , τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ"Θέμα : Διατάξεις του σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΣ "Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση , τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ".
           
Με αφορμή το Σχέδιο Νόμου "Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση , τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ", θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις προτάσεις - αντιρρήσεις, διότι για άλλη μια φορά επιδεικνύεται αδιαφορία για τους διπλωματούχους μηχανικούς που υπηρετούν στις νησιωτικές απομακρυσμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα:
1) Στο άρθρο 25 "Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υπόστήριξης¨, αναρωτιέται κανείς πως θα είναι δυνατή η παροχή διοικητικής υποστήριξης μεταξύ υπηρεσιών των νησιωτικών περιοχών, όταν αυτή τη στιγμή καμία υπηρεσία π.χ. του νομού Κυκλάδων, με την τραγική υποστελέχωση που υπάρχει ,  δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις αρμοδιότητές της; Ο αριθμός των διπλωματούχων μηχανικών του δημοσίου, λόγω συνταξιοδοτήσεων - αποχωρήσεων είναι κατά 40% λιγότεροι σε σύγκριση με αυτούς που υπήρχαν το 2011.  Οι μηχανικοί του νομού καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πλήθος αρμοδιοτήτων όπως είναι οι αρμοδιότητες τεχνικών έργων, απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ, περιβάλλοντος, προμηθειών, μεταφορών, έκδοσης αδειών δόμησης,  έκδοσης αδειών λατομικών χώρων, Επιτροπές (συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, αρχιτεκτονική επιτροπή ΣΧΟΠ, Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Παραλαβής Έργων, Διαγωνισμών Μελετών Έργων και προμηθειών, Υπαίθριας Διαφήμισης, χώρων τραπεζοκαθισμάτων, Ακίνητης Περιουσίας,  Σταυλισμού ζώων, Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων, Παρακολούθησης υλοποίησης των προγραμματικών συμβάσεων κ.λ.π.) . Αν ληφθούν υπόψη και οι αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν στις Κυκλάδες, για την προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος από αυθαίρετη δόμηση και  παρεμβάσεις, οι μεγάλες ανάγκες σε υποδομές λόγω της τουριστικής κίνησης καθώς και οι ιδιαιτέρες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά, με την δυσκολία μετακινήσεων ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, καθιστούν δυσχερέστερη την άσκηση των αρμοδιοτήτων.
Πως μπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες με ένα και δύο μηχανικούς, οι οποίες θα κληθούν να αντεπεξέλθουν και σε πρόσθετες αρμοδιότητες;

Απαραίτητη προϋπόθεση και επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Νομού Κυκλάδων, αποτελεί η στελέχωση όλων των υπηρεσιών με μηχανικούς για να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες αρμοδιότητες.
Ζητάμε λοιπόν την απόσυρση του εν λόγω άρθρου, διότι η πολιτεία αναιρεί την πολυδιαφημιζόμενη διοικητική ανασυγκρότηση, αγνοώντας όχι μόνο τις τοπικές συνθήκες και τις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων αλλά και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών σε σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

2) Με το άρθρο 32  θεωρείται ότι οι εργαζόμενοι μηχανικοί των παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών των Περιφερειών και των Δήμων (άνω των 18.000 κατοίκων) δεν χρειάζονται κίνητρα για να διοριστούν και, κυρίως,  να παραμείνουν σε αυτές, αντίστοιχα των λοιπών δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, για τους οποίους προβλέπει παροχή δωρεάν σίτισης και κατάλληλου καταλύματος διαμονής.
Η αναφορά  σε νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων ( σε απαράδεκτη διάκριση με τους ορεινούς όπου το όριο ανεβαίνει στις 30.000 καθώς τα νησιά αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού, ανεπαρκούς και υπέρογκου κόστους ακτοπλοϊκή σύνδεση, ακριβό κόστος διαβίωσης, υποδομών , επάρκειας δομών δημόσιας υγείας, συχνά  ακόμη και α΄βάθμιας  ) χωρίς επέκταση των κινήτρων  στους υπαλλήλους των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που εμπίπτουν, αγνοώντας δήθεν ότι και οι νησιωτικές Περιφέρειες έχουν αντίστοιχα προβλήματα, αφού έχουν υπηρεσίες σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 18.000. Στις Κυκλάδες, υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  (όπως και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) , υπάρχουν στα νησιά  Κέα, Άνδρο, Μήλο, Πάρο, Τήνο, Θήρα που οι αντίστοιχοι Δήμοι (ένας Δήμος κάθε νησί) έχουν πληθυσμό κάτω των 18.000 κατοίκων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου, με έδρα την Μήλο,  ανήκουν τα νησιά, Μήλος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, με έδρα τη  Θήρα (πληθυσμός Δήμου Θήρας (πληθυσμός 15.550), με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας,  (δηλαδή 6 νησιά!!!:   Θήρα, Θηρασιά, Σίκινο, Φολέγανδρο, Ίο, Ανάφη).
Αλλά ακόμα και σε νησιά που ο αντίστοιχος Δήμος (ένας Δήμος κάθε νησί) έχει πληθυσμό πάνω των 18.000 κατοίκων, όπως στη Σύρο και τη Νάξο η κατάσταση δεν απέχει πολύ… Στη Νάξο (πληθυσμός Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:18.904) οι υπηρεσίες τόσο του Δήμου όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου έχουν αρμοδιότητα σε 5 νησιά!!!, (Νάξος, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Δονούσα) .
Στη νήσο Σύρο (πληθυσμός Δήμου Ερμούπολης-Σύρου (πληθυσμός 21.507), οι μηχανικοί της Περιφέρειας καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες σε όλες τις Κυκλάδες  (δηλαδή και τα  24 νησιά!!!!!!), ενώ αντίστοιχα οι μηχανικοί του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, εξυπηρετούν σε αρμοδιότητες πολεοδομίας και τα νησιά  Κέα και Κύθνο.

Πρόταση : Να επεκταθούν τα κίνητρα για το σύνολο των υπαλλήλων των νησιωτικών δήμων και των υπαλλήλων των νησιωτικών Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, λόγω της ιδιαιτερότητας.

3) Το άρθρο 97 για τα «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.»,), δεν συμπεριλαμβάνει την χορήγηση ΜΑΠ στους διπλωματούχους μηχανικούς.

Επισημαίνουμε πως οι διπλωματούχοι μηχανικοί, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, στην πλειοψηφία τους, δεν συγκαταλέγονται στους δικαιούχους,
Δηλαδή  οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως τεχνικοί ασφαλείας, ως υπεύθυνοι εργοταξίων, επιβλέποντες σε εργασίες ασφαλτικών εργασιών, άρσης καταπτώσεων, κτιριακών έργων, ως οι διενεργούντες αυτοψίες σε επικίνδυνα και αυθαίρετα κτίσματα, ως οι υπεύθυνοι αποτύπωσης υπαίθριων και κλειστών χώρων, δεν δικαιούνται μέσα προστασίας από εργατικό ατύχημα; Από την άλλη είναι υπόλογοι σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων.

Προτείνεται λοιπόν να συμπεριληφθεί η χορήγηση ΜΑΠ σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς που υπηρετούν στου ΟΤΑ Ά και Β΄βαθμού.

3) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις του άρθρου 102 για τη Νομική Κάλυψη των Υπαλλήλων ΟΤΑ, σας  έχει αποσταλεί το με αρ. πρωτ.: 7125/19-07-2017 έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και σας υπενθυμίζουμε, ότι σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος μηχανικός  θα πρέπει να έχει την πλήρη νομική κάλυψη δικηγόρου της εμπιστοσύνης του και να καλύπτεται εξ ολοκλήρου η αμοιβή του δικηγόρου και όχι η ελάχιστη σύμφωνα με το πινάκιο αποζημίωση (όπως προέβλεπε ο νόμος  3316/2005 όσον αφορά τους μηχανικούς)

4) Για το άρθρο 98,  σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,  έχει αποσταλεί  το με αρ. πρωτ.: 7125/19-07-2017 έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, και υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται ρύθμιση για την υπαγωγή συνολικά και των διπλωματούχων μηχανικών των ΟΤΑ Α και Β΄ βαθμού, που ασχολούνται σε χώρους σφαγείων, ΧΥΤΑ, βιολογικών καθαρισμών, καθαριότητας, συντηρήσεων δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης καθώς και σε αυτούς που επιβλέπουν εργασίες ασφαλτοστρώσεων.   

5) Στο άρθρο 91 δίνεται τη δυνατότητα στις Περιφερειακές Αρχές σε νησιωτικές περιοχές να «αναθέτουν» σε μηχανικούς τους αντικείμενα και άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς την συναίνεσή τους, διατηρώντας μάλιστα τον ίδιο επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων εκτός έδρας!!!!
Σας κάνουμε γνωστό, ότι οι μηχανικοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, τόσο σήμερα όσο και επί του θεσμού των Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, με αίσθηση ευθύνης έναντι του δημοσίου συμφέροντος καλύπτουν  και τα 24 νησιά του νομού, παρόλο που ο αριθμός τους έχει μειωθεί κατά 60% σε σύγκριση με αυτούς που υπηρετούσαν πριν το 2011, μιας και εξακολουθεί να  ισχύει   η  «απαγόρευση» των προσλήψεων.
Οι υπάλληλοι δηλαδή των νησιωτικών Περιφερειών θα φορτώνονται πολλαπλάσια καθήκοντα και μάλιστα σε νησιά, που μεταξύ τους ούτε τακτική συγκοινωνία δεν έχουν. Θα μπορεί πχ στον υπάλληλο της Μήλου που υποχρεωτικά εκτελεί καθήκοντα και στα νησιά Κίμωλο, Σίφνο και Σέριφο να του ανατεθούν  καθήκοντα, χωρίς τη συναίνεσή του, και της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, δηλαδή και των νησιών Θήρας, Σίκινου, Φολέγανδρου, Ίου και Ανάφης!!! Παραγνωρίζει ο νομοθέτης την πραγματικότητα στα νησιά όπου οι μετακινήσεις χρηματοδοτούνται από τους πετσοκομένους μισθούς των υπαλλήλων, και μάλιστα λόγω των γνωστών (;) ανεπαρκειών και της πανάκριβης ( σε σχέση με τους μισθούς) ακτοπλοϊας καθίστανται εξαιρετικά δύσκολες .Παραγνωρίζει ακόμα ο νομοθέτης τα προβλήματα οικογενειακού προγραμματισμού αφού οι περισσότεροι πχ Διπλωματούχοι Μηχανικοί που υπηρετούν στις Κυκλάδες είναι οικονομικοί / εργασιακοί έποικοι, χωρίς ευρύτερη οικογενειακή στήριξη.

Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου αυτού, διότι καταστρατηγεί τα ελάχιστα δικαιώματα που έχουν απομείνει από το ισχύον υπαλληλικό πλαίσιο (μετάθεσης, μετακίνησης).

Για τη ΔΕ του Τμήματος Κυκλάδων
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιολδάσης
Πολιτικός Μηχανικός
Τζουμακίδη Σπυριδούλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κ. Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2.  κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
3. κ.  Γρηγόρη Θεοδωράκη, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
4. Βουλευτές Νομού Κυκλάδων
5. κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
6. κ. Γεώργιο Λεονταρίτη, Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
7.  Δημάρχους νομού Κυκλάδων
8.   Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
9.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
10. Τοπικά ΜΜΕ
11. Μέλη Τμήματος Κυκλάδων