Τρίτη, Αυγούστου 21, 2012

ΝΕΑ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ


Σας γνωρίζουμε ότι η νέα Δ.Ε. του Τμήματος Κυκλάδων της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής, μετά από την συγκρότησή της σε Σώμα, είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος : Χατζηγρηγορίου Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, Γραφείο Προγραμματισμού
Τηλ. εργασίας: 2281361085,
Κινητό: 6974424174
Φαξ: 2281085475

Αντιπρόεδρος: Γιολδάσης Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
Τηλ. εργασίας : 2281079257
Κινητό: 6974705504
Φαξ: 2281084124

Γεν. Γραμματέας: Καστρίσιος Ελευθέριος, Πολιτικός Μηχανικός
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τηλ. εργασίας: 2281098811
Κινητό: -
Φαξ: 2281085237
E-mail: elefkast@1730.syzefxis.gov.gr , elefkast@otenet.gr

Ταμίας: Ζεπάτος Χάρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Τηλ. εργασίας : 2281360257
Κινητό: 6976677863
Φαξ: 2281085090

Μέλος: Διακοδημητρίου Δαυίδ, Πολιτικός Μηχανικός
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τηλ. εργασίας: 2281361005,
Κινητό: 6946934336
Φαξ: 2281085475
E-mail: ddiakodim@gmail.com