Δευτέρα, Νοεμβρίου 07, 2011

3ωρη Στάση Εργασίας Τρίτη 7/11/2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της εξώδικης γνωστοποίησης της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 13-10-2011 και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26-10-2011 και αιτήματος του Τμήματος Κυκλάδων αποφάσισε να προκήρυξη 3ωρη στάση εργασίας την Τρίτη 8/11/2011 από έναρξη του ωραρίου.